Preinscripció i matrícula


Totes les famílies interessades en el curs 2018-2019 poden concertar visita trucant al telèfon 973 79 46 99 i els donarem tota la informació pertinent.CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA


CURS ESCOLAR 2018-19
Presentació de sol·licituds
entre el 30 d'abril i el 11 de maig ambdós inclosos
Publicació de les llistes baremades
22 de maig
Reclamacions a les llistes baremades
24,  25 ,i 26 de maig
Publicació de les llistes admesos/es
1 de juny
Període de matrícula
del 4 al 8 de juny ambdós inclososDOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD  DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-18

Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

o  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

o       Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

o       Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna, si en té. 

o    Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog