PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA 2023-2024

 Totes les famílies interessades en el curs 2023-2024 poden demanar informació trucant al telèfon 973 79 46 99  i els donarem tota la informació pertinent.
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA


CURS ESCOLAR 2023-24

Publicació oferta

entre el 3 i 5  de maig

Presentació de sol·licituds

entre el 8 i 19  de maig ambdós inclosos

Publicació de les llistes baremades

01 de juny

Reclamacions a les llistes baremades

Del 2 al 8 de juny

Sorteig del número de desempat

Del 9 al 13 de juny

Publicació de les llistes admesos/es

15 de juny

Període de matrícula

del  16 al 22 de juny ambdós inclosos
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD  DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-24

Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

o    Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el  llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.


o  Original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. Els estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen


o       Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna, si en té. 

o  Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog